วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
(สัปดาห์ที่ 7) 
  25/6/55
ทำกิจกรรมตอนเช้า  นักเรียนทุกคนร่วมมือกันเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ
-  เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/1  เป็นคาบที่ 1 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบของบทที่ 1
-  เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/2  เป็นคาบที่ 5 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบของบทที่ 1
-  ซ้อมเชียร์

26/6/55
- ตอนเช้า  ซ้อมใหญ่ในการเดินขบวนพาเรด 
- ตอนบ่าย ซ้อมใหญ่ กีฬา ซ้อมเชียร์

27-29/6/55
- แข็งกีฬา ณ สนามศรีแสงจันทร์
  

รูปของการแข็งกีฬาวันแรกวันที่ 2


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น