วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
(สัปดาห์ที่ 8)2/7/55
- กิจกรรมตอนเช้า  นักเรียนทุกคนร่วมมือกันเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/1 เป็นคาบที่ 1 โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/2 เป็นคาบที่ 5 โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน


3/7/55
กิจกรรมตอนเช้า  นักเรียนทุกคนร่วมมือกันเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ เรียบร้อย
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.5/2 เป็นคาบที่ 1 สอนเรื่องการสืบพันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/1 เป็นคาบที่ 2 สอนเรื่อง สถานะของสาร
เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/2 เป็นคาบที่ 3 สอนเรื่อง สถานะของสาร


4/7/55
- กิจกรรมตอยเช้า นักเรียนทุกคนเข้าแถวอย่างเป็นระบบ
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.5/2 เป็นคาบที่ 1 โดยสอนเรื่องการขยายพันธุ์สัตว์และทำแบบฝึกหัด
- จัดบอร์ด ช่วยจัดบอร์ดวันภาษาไทย
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/1 เป็นคาบที่ 5 ให้นักเรียนทดลองการแทนที่อนุภาคของสาร


5/7/55
- กิจกรรมตอนเช้า นักเรียนทุกคนเข้าแถวอย่างเป็นระบบ
- เข้าอบรม  ได้ไปช่วยการควบคุ้มเด็กนักเรียนในการเข้าอบรมผู้นำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น